اقدامات و دستاوردهای معاونت فنی و اجرایی
 • محوطه سازي سالن چند منظوره شركت ملي حفاري با اعتباري بالغ بر ۱۸ ميليارد ريال

 • بازسازي كامل پل سوم شامل گارد ريل ها ، روشنايي عرشه پل، درزهاي انبساط و روكش آسفالت پليمري با اعتباري بالغ بر ۳ ميليارد ۵۰۰ ميليون ريال

 • بازسازي پل چهارم شامل ترميم درزهاي انبساط و روكش آسفالت پليمري با اعتبار ۳ ميليارد ۵۰۰ ميليون ريال

 • اجراي اصلاح هندسي معابر درشرق و غرب اهواز

 • عمليات ساخت و نصب ۷ دستگاه پل عابر پياده با اعتباري بالغ بر ۲۰ ميليارد ريال

 • عمليات ترميم و لكه گيري سطوح آسفالتي جهت استاندارد سازي و افزايش كيفيت آسفالت معابر و حذف دست اندازها، با اعتبار ۲۵ ميليارد ريال در حال انجام مي باشد.

 • احداث زمينهاي ورزشي وپارك در مناطق يك ، چهار و هشت شهرداري با اعتبار ۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليارد ريال

 • عمليات در دست اقدام احداث سوله بانوان در منطقه چهار شهرداري با اعتباري بالغ بر ۶ ميليارد ريال

 • عمليات در دست اقدام احداث ۳ دستگاه ساختمان آتش نشاني با اعتباري بالغ بر ۲۵ ميليارد ريال

 • محل احداث :كيانشهر جنب بازار روز ، كوي مهديس و سلطانمنش جنب انبار هلالي

 • عمليات در دست اقدام پروژه تخريب وساخت مجدد ساختمان نهج البلاغه واقع در تقاطع نهج البلاغه

 • احداث جاده ساحلي شرق كارون در منطقه پنج شهرداري با اعتبار 83 ميليارد ريال

 • زيرسازي و آسفالت خيابان چهار زرگان در منطقه چهار با اعتبار ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال

 • ساخت و نصب ۸۰ دستگاه ايستگاه اتوبوس با اعتبار ۳ ميليارد ريال