اقدامات و دستاوردها

*اجراي عمليات بازيافت آسفالت گرم به روش احياي مجدد آسفالت، امكان بازسازي يك جادهبراي نخستين بار دركلانشهر اهواز

برخي مزايا آسفالت بازيافت گرم 
افزایش مقاومت روسازی با تغییر جزئی در ضخامت روسازی،اصلاح آسیب دیدگی های سطحی شامل قیرزدگی،حذف پدیده جدا شدن سنگ دانه ها از رویه آسفالتی، كاهش شیار افتادگی ، حذف ناهمواری ها و تغییر شکل ها،افزایش تاب لغزشی موجود روسازی با جوان سازها و انطباق آن با مشخصات قیر فرآوردي شده و در نتیجه افزایش دوام رویه آسفالتی و بهبود تاب خستگی آن، ثابت نگه داشتن رقوم سطح راه و در نتیجه سازگاری با شرایط هندسی راه ، کاهش آلودگی زیست محیطی ، کاهش تولید ضایعات و مواد زائد و عدم نیاز به محل تخلیه برای این مواد، صرفه جویی در هزینه و انرژی است.
محل اجراي پروژه:
فاز نخست گلستان حد فاصل میدان کارگر و ميدان كودك  اجرا  شده است و هم اكنون  فاز دوم اين پروژه بلوار آيت الله بهبهاني حدفاصل كانتكس تا ميدان جمهوري با اعتباري بالغ بر 33 ميليارد ريال
 *اجراي عمليات آسفالت پليمري براي نخستين بار در كلانشهر اهواز: بمنظورافزايش طول عمرآسفالت معابر،كاهش ضخامت آسفالت، عدم ليزخوردگي خودروها، عملكرد بهتر ترمز خودروها،رفع مشكل سراب، عدم قير زدگي آسفالت ودر نتيجه افزايش چندين برابري طول عمرخط كشي

 • مزاياي آسفالت پليمري
 • مقاومت 50 برابري در مقابل شيار افتادگي
 • مقاومت 3 برابري نسبت به طول عمر آسفالت معمولي
 • حذف قيرزدگي
 • افزايش طول عمر خط كشي و رنگ آميزي بر سطح جاده و خيابانهاي پر تردد
 • حذف انعكاس نور در چشم راننده
 • حذف ليزخوردگي و عملكرد مناسب ترمز خودروها


محل اجرا روكش آسفالت پليمري
خيابان امام خميني  از تقاطع شريعتي تا ابتداي زيبا شهر، خيابان آزادگان(24متري) ، خيابان 10پادادشهر، پل سوم ، پل چهارم، دور ميدان دانشگاه،  برخي از خيابانهاي كيانپارس.
 


 

 


*تحقيق در زمينه اجراي آسفالت سرد :‌در اين روش مي توان تراشه هاي آسفالت معابر را بازيافت نموده و با اضافه نمودن مواد افزودني به آسفالت سرد تبديل و روكش آسفالت معابر دسته دوم استفاده نمود.

 

 • مزايا ي آسفالت سرد
 • بهسازي و زيرسازي معابر تا عمق حداكثر50سانتي متر با تزريق كف قير و سيمان
 • ضمانت 5ساله زيرسازي
 • مقرون به صرفه بودن اجراي پروژه از حيث طول عمر و مبلغ نسبت به لكه گيري وروكش مجدد 

 

محل اجراي پروژه:

فاز نخست در جاده ساحلي غربي حدفاصل پل سوم تا خيابان ميهن به سرعت در حال اجرا مي باشد و  پس از اتمام فاز اول  خيابان13 رشد حد فاصل كارگر غربي و دانشگاه پيام نور در دستور كارسازمان قرار دارد.

 


*در فاز مطالعاتي برنامه راهبردي پنج ساله سازمان در غالب برنامه اجرايي يكساله


اتخاذ 94 مورد پيمانكار واجد شرايط جهت مناطق هشت گانه و شهرداري اهواز با اعتباري بالغ بر 314ميليارد ريال

 • تحولات توليد آسفالت در سال 90
 • راه اندازي و بازسازي کارخانه مارینی دومين كارخانه توليد آسفالت  با اعتبار 3 ميليارد ريال درآذرماه سال90 بازسازي و وارد چرخه توليد شد.
 • جموع دو كارخانه مجتمع  توليدي  آسفالت شهيد سلطاني دردو شيفت كاري قادر به توليد 60هزارتن در ماه مي باشند.
 • افزايش كيفيت و  مقاومت مارشال آسفالت از 700به970
 • تناژ آسفالت توليدي در سال 90

 معادل 255 هزار تن
معادل 1.230.000 متر مربع
معادل 160.000.000.000 ريال
روكش بيش از 110 خيابان و بلوار