ارتباط با ما

آدرس: اهواز، جاده اهواز- سربندر، بعد از سه راهي صنايع فولاد، سمت راست سازمان عمران شهرداری اهواز و کارخانه آسفالت شهید سلطانی

تلفن تماس:

  • دفتر مدیرعامل: ۱۷و۳۴۴۲۷۶۰۷

  • دفترمعاون مدیر مالی: ۳۴۴۲۷۶۱۰

  • دفتر معاون فنی و عمرانی: ۳۴۴۲۷۶۴۳

  • دفتر معاون تولید و اجرا: ۳۴۴۲۷۶۷۹

  • دفتر بازرگانی: ۳۴۴۲۷۶۳۸

  • امورقراردادها: ۳۴۴۲۷۶۰۸

 

دورنگار:

  • دفتر مدیرعامل: ۳۴۴۲۷۶۱۹

  • دبیرخانه: ۳۴۴۲۷۶۸۲

  • بازرگانی: ۳۴۴۲۷۶۳۸

 

شماره پيامك سازمان: ۲۰۰۰۶۱۲۲

پست الكترونيكي :civil@ahvaz.ir

 

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۸۵۴۱۹۳۶

شناسه ملی: ۱۸۴۲۶۱۳۳۴

کدپستی: ۶۳۴۹۱۱۳۱۱۵

صندوق پستی: ۴۳۵۷

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما