رسالت و ماموريت سازمان عمران شهرداري اهواز عبارت است از: مديريت تهيه و اجراي مستقل،مشاركتي يا سرمايه گذاري و...طرح هاي عمراني، زير ساختي و زيربنايي شهري با ويژگيهاي چون مانايي، باكيفيت، روزآمد، رقابتي ودرآمدزا
 
مدیر عامل

عباس دغاغله

سرپرست سازمان عمران شهری

 

ساختار

 
معاونت ها
 
 
نظر سنجی
به نظر شماسازمان عمران شهرداری درخدمات رسانی به شما چگونه عمل کرده است؟
ثبت رأی 

 

 
اقدامات بعمل آمده درحوزه مديريت
  • برنامه راهبردی پنج ساله در قالب برنامه یکساله اجرایی با افق 15 ساله برای اولین بار در ایران
  • استقرارسيستم و اخذ گواهينامه-MS HSEبعداز تهران دومين كلانشهر در كشور
  • استقرارسيستم و اخذ گواهينامه ISO 9001   بعداز كلانشهر هاي تهران و مشهد
  • استقرار سيستم BSC براي نخستين بار در كشور

 
اخبار سازمان عمران

Get Aggregated RSS

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، بیش از 35 هزار متر مربع روکش آسفالت در دوهفته اخیر در سطح منطقه سه شهرداری اهواز توسط اکیپهای آسفالت این سازمان بشرح ذیل انجام شد.
مدیر عامل سازمان عمران گفت: عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت خیابان اصلی زیتون کارمندی به اتمام رسید.
    مدیر عامل سازمان عمران گفت : عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت خیابان کرمی خراط پایان یافت. به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، عباس دغاغله در ادامه افزود : عملیات روکش آسفالت خیابان کرمی خراط حدفاصل خیابا...
    مدیر عامل سازمان عمران گفت : زیرگذر پل شهید کجباف (چهارشیر) قیرپاشی و آسفالت شد. به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، عباس دغاغله در ادامه افزود : جهت تسهیل در عبور خودروها و کم کردن بار ترافیک مسیر ارتب...
مدیر عامل سازمان عمران گفت : اکیپ های روکش آسفالت و لکه گیر دستی این سازمان بصورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند. به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، عباس دغاغله در ادامه افزود : اکیپهای اجرای آسفالت این سازمان هم اکن...
   مدیر عامل سازمان عمران گفت : تا امروز بیش از 13 هزار متر مربع از خیابانهای کوی علی آباد قیر پاشی و آسفالت شده است. به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران، عباس دغاغله با تاکید بر لزوم عمران و آبادی و توسعه پا...
   مدیر عامل سازمان عمران گفت: عملیات قیرپاشی و آسفالت زیرگذر پل چهارم در جاده ساحلی غربی با مساحت 2 هزار مترمربع به اتمام رسید.   به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران، عباس دغاغله در ادامه افزود: پس از...
   مدیر عامل سازمان عمران گفت: عملیات آسفالت خیابان آزادگان حدفاصل میدان شهدا تا تقاطع سلمان فارسی و همچنین خیابان شهریور شرقی در کیانپارس به اتمام رسید.  به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران، عباس دغاغ...
    مدیر عامل سازمان عمران گفت: اکیپهای آسفالت این سازمان بصورت شبانه روزی در حال فعالیت می باشند.  به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران عباس دغاغله در ادامه افزود: کارخانه های تولید آسفالت این ساز...
    مدیر عامل سازمان عمران گفت : عملیات قیرپاشی و آسفالت خیابانهای زیرسازی شده کوی علی آباد از امروز آغاز شد. به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، عباس دغاغله افزود: در ادامه فعالیت اکیپهای آسفالت این...
 

 
 

عملکرد

 
تولید آسفالت در چهارسال گذشته(تن)